Ystads Konstmuseum - Gert Aspelin Minnets topografi

Gert Aspelin, installationsbild från utställningen. Foto: Alexandra Fredriksson. 


Efter Gert Aspelins bortgång 2018 tog Ystads konstmuseum emot en generös donation av hans verk varav flera nu kommer att visas i höstens utställning Minnets topografi.

En dag i början på 1970-talet bestämmer Gert Aspelin sig för att gå en promenad. När han efter promenaden återvänder till ateljévillan utanför Kivik har han upptäckt någonting som kommer att förändra hans konstnärskap under en lång tid framöver. Han skriver själv i sin bok Sandskrift om hur han uppmärksammade en geometriskt skuren form i backen nedanför Kiviks marknadsplats när han gick längs strandängen vid havet den dagen. Erosionen hade spolat bort den tunna grässvålen och blottlagt ett triangulärt sandparti. Det skimrade som guld i eftermiddagssolen och Aspelin beskriver hur han glömde bort havet och istället blev stående framför sandraset. Efter naturupplevelsen återkom han ständigt till denna plats utanför Kivik, han hade bestämt sig för att återberätta minnet utav den i sina verk.

I utställningen Minnets topografi, som är kuraterad av konstmuseets intendent Alexandra Fredriksson, får besökaren närma sig konstnärens ständigt pågående dialog med landskapet. En dialog som inte bara avslöjar en kartläggning av platsens topografi utan även en djupdykning i Gert Aspelins egna minnen och historia som oftast ligger till grund för hans konstnärskap.

I utställningen minns vi en plats, en konstnär och hans kontinuerliga arbete med att avbilda ett ombytligt motiv som resulterar i vackra, noggrant kartlagda konstverk. 

2:a vån.
Gert Aspelin Minnets topografi

Källa: Ystads Konstmuseum, Skåne, Ystad


Tider


19 september 2020 - 10 januari 2021

Info


Adress: St Knuts torg, 271 80 Ystad
Telefon: +46 (0)411-577285
E-Post: konstmuseet@ystad.se
Till Hemsida
Service: Museibutik, kafé