Virserums Konsthall

Virserums Konsthall. Utställningen Tråd – berättelse om mänsklig rörelse. Foto: Bertil Hertzberg
Adress: Kyrkogatan 36, 577 72 Virserum
Telefon: 0495-315 06
E-Post: info@virserumskonsthall.com
Till Hemsida
Service: Kafé, butik
Sociala Medier: Facebook, Instagram, You Tube

Konsthallen grundades 1998 av konstnären och visionären Henrik Teleman i en nedlagd möbelfabrik. Idén var att stimulera samhällets utveckling och kreativitet samt att föra traditionen med hantverk i trä vidare från möbelindustrin. Ett andra tema var från början, och är ännu, textil, en annan viktig tradition i trakten.

Sedan 2004 presenterar Virserums Konsthall stora manifestationer för trä, textil och hållbarhet vilka har uppmärksammats även internationellt. Utställningen TRÄ har blivit ett ledande kreativt och experimentellt forum inom det heta området träarkitektur, med utställare från hela Sverige och även internationellt. Den internationella tävlingen Nödvändighetens Arkitektur, som arrangeras vart tredje år i samband med TRÄ, har sedan starten 2010 lockat totalt över 800 bidrag från mer än 40 länder.

Sedan 2010 är Virserums Konsthall inrymd i det så kallade ”Pappershuset”, från början byggt som en tillfällig paviljong för TRÄ-utställningen 2004, med ett väldigt utställningsrum på 850 kvm under ett magnifikt spann i limträ med sju meter i takhöjd och filtrerat ljusinsläpp. Här trivs även växter som samspelar med konsten.


Källa: Virserums Konsthall, Småland