Västergötlands Museum

Insekternas möjlighet att hitta naturliga bostäder i landskapet har minskat den
senaste tiden. Och samtidigt gör insekterna nytta. Nu på tisdag 16 juni kan den som
vill därför bygga insektshotell på Västergötlands museum i Skara.
Den både betydelsefulla och roliga aktiviteten är ett av museets nedbantade
programinslag nu under den av covid-19 drabbade sommaren. Att bygga denna
typ av hotell passar alla åldersgrupper, men då platserna är något begränsade så
är det först till kvarn som gäller!
– Det är tredje gången Västergötlands museum  bygger insektshotell på museet och den här gången är
vi utomhus i Fornbyn för att lättare kunna hålla distansen till övriga deltagare,
säger Ulrika Eriksson, pedagog på Västergötlands museum.
Tillsammans bygger deltagarna fantastiska insektshotell under sakkunnig
ledning av duktiga slöjdare. Alla får ta med sig sina hotell hem och sedan är det
bara att vänta tills insekterna flyttar in!
– Den här gången kan Västergötlands Museum bara ta emot en mindre grupp, så vi uppmanar alla som vill delta att anmäla sig så fort som möjligt, avslutar Ulrika Eriksson.
vastergotlandsmuseum.se

Källa: Västergötlands Museum
Till mer information om Västergötlands Museum