Västerbottens Museum - Trygga Platser

Trygga Platser Foto: VBM


Utställningen tar sin utgångspunkt i hur barn beskriver, upplever och porträtterar sina boende- och livsmiljöer. Barns perspektiv saknas i regel inom forskning, men Trygga platser bygger på en kvalitativ forskningsstudie med aktiv medverkan av mellanstadieelever i kommunala skolor i Umeå kommun där barnen själva dokumenterat platser i sina boendemiljöer som de upplever som positiva, stödjande och trygga. Utställningen väcker samtidigt frågeställningar kring social ojämlikhet och belyser kopplingen mellan fysisk och social miljö.

Trygga platser är ett samarbete med Kulturverket och institutionen för socialt arbete på Umeå Universitet.


Tider
30/9 — 28/2  2021  

Info

Adress: Helena Elisabeths väg 3, 903 42 Umeå
Telefon: 090-16 39 01
E-Post: receptionen@vbm.se
Till Hemsida
Service: Kafè, butik


Källa: Västerbottens Museum, Västerbotten, Umeå