Västerbottens Museum - Maja Daniels: Elf Dalia

Foto: Maja Daniels


I Maja Daniels personliga tolkning av Älvdalens påtagligt levande kulturarv är det mystiken kring trakten och den bevarade älvdalskan, ett språk med rötter i fornnordiska, som skildras. Elf Dalia kretsar kring historia, språk, ritualer, mysterier och vardagens besynnerligheter. Utställningen undersöker hur mystik och folktro format berättelsen om Älvdalen, och hur vidskeplighet och ockultism kommer till uttryck i dagens samhälle, djupt präglat av vetenskap och fakta.

Maja Daniels blandar egna verk med bilder ur Tenn Lars Perssons (1878–1938) arkiv. Persson var en ivrig fotograf och samlare av lokal historia och mytologi. Med ett intresse för det okända använde han ­­foto­grafi i experiment med astronomi och fysik. Med 100 års mellanrum möts i utställningen dessa två bildskapare i en visuell dialog kring Älvdalens många mysterier.


Tider
27/9 — 28/2  2021

Info

Adress: Helena Elisabeths väg 3, 903 42 Umeå
Telefon: 090-16 39 01
E-Post: receptionen@vbm.se
Till Hemsida
Service:  Kafè, butik


Källa: Västerbottens Museum, Västerbotten, Umeå