Västerbottens Museum - Föreställningsvärldar

Vitterskåpet. Foto: Petter Engman 


Magi och folktro har länge varit en självklar del av västerbottnisk tradition, men vad händer med dessa föreställningsvärldar när samhället omvandlas och förändras? Västerbottens museums etnolog, berättarantikvarie och dokumentärfotograf utforskar i utställningen samtida uttryck för folkliga föreställningar med fokus på folktro, magi och andra oförklarliga händelser. Utställningen visar exempel på gamla berättelser och samlar in nya, samt följer de traditionellt muntliga sägnernas väg in i samtiden.

Utställningen består av flera delar; en insamlingsstation, kortfilmen När skrömta härjade i Svartberget, en essä av forskningsarkivarien Tommy Kuusela samt fotografier från platser som bär berättelser om underliga eller oförklarliga upplevelser.

Film: Då skrömta härjade i Svartberget
Från 1880-talet och Svartberget, en liten by i Vindelns kommun, kommer en sägen som handlar om ett eskalerande gräl där den ena av parterna tar hjälp av Den Onde för att hämnas beskyllningar och hårda ord. Filmen, som bygger på nertecknade berättelser från 1930- och 50-talet och intervjuer gjorda i nutid, undersöker på vilket sätt händelsen fram till i dag har traderats och berättelsen i viss mån förändrats.


Tider
27/2 — 28/2  2021    

Info

Adress: Helena Elisabeths väg 3, 903 42 Umeå
Telefon: 090-16 39 01
E-Post: receptionen@vbm.se
Till Hemsida
Service: Kafè, butik Källa:


Västerbottens Museum, Västerbotten, Umeå