Västerbottens Museum - En skog av år

Helge Sundström på väg för ryssjefiske, foto i samband med Sune Jonssons film “Ett fiskarår”, 1974–78.


Sune Jonsson gjorde inte mindre än tjugo dokumentärfilmer mellan åren 1964 och 1998, oftast i samarbete med SVT, om bland annat småbrukare i lappmarken, kustnära fiske, skidtillverkning och fjällbönder.

Fotografen, filmaren, författaren och fältetnologen Sune Jonsson (1930–2009) var under flera decennier knuten till Västerbottens museum. Det var också här han producerade huvudparten av sina filmer. Jonsson arbetade ofta ensam i sitt filmskapande, gärna i svartvitt, med en 16mm-kamera och separat ljudupptagning, allt för att göra så liten inverkan som möjligt på miljöerna som filmades.

Med filmerna ville Jonsson bevara kunskapen om dessa traditionellt betydelsefulla hantverk för eftervärlden. Filmmediet gjorde det möjligt att åstadkomma en helhetsbild av arbetsförloppet. De långa tagningarna återger arbetets verkliga tidsdimensioner och skildrar minutiöst de olika momenten. Resultatet blir meditativt och poetiskt men samtidigt sakligt, en sorts högtidlig iakttagelse som rymmer stor respekt för människans livsvillkor och det i samhällsomvandlingen försvinnande landskapet.


Tider
1/10  — 7/2   2021

Info

Adress: Helena Elisabeths väg 3, 903 42 Umeå
Telefon: 090-16 39 01
E-Post: receptionen@vbm.se
Till Hemsida
Service: Kafè, butik


Källa: Västerbottens Museum, Västerbotten, Umeå