Västerås Konstmuseum - Kjell-Åke Jansson

Kjell-Åke Jansson. Östermalmsgatan med ASEAs parkering i bakgrunden, 1983 


Sedan 1976 har Kjell-Åke Jansson fotograferat sin hemstad Västerås och dess invånare. Genom dokumentärt gatufotografi, har Jansson i över 40 år fångat ögonblick, scener och ansikten i stadens rum. Den starkaste drivkraften för Jansson förblir att berätta om människors vardag, stadens förändring och att visa upp livet i samhällets utkant. Många av Janssons fotografier har aldrig tidigare visats och utställningen på Västerås konstmuseum är en retrospektiv sammanställning av hans fotografiska gärning i Västerås.

Janssons intresse för fotografi väcktes sent, mycket på grund av placeringen i specialklass som barn, en erfarenhet som satt djupa spår. En känsla av övergivenhet kopplat till minnen från barndomen går att skönja i Janssons bildvärld. Framförallt i sättet att identifiera sig med människor i utsatta situationer. Under studierna på Skinnskattebergs Folkhögskola kom han i kontakt med fotografi och upptäckte sin särskilda blick och talang för komposition och att fånga ögonblick. Genom engagemanget för FNL-rörelsen började Janssons livslånga uppdrag att skildra samhället.

Folkhemmet, det stora samhällsprojektet där välfärdspolitik utformades med ambitionen att bygga ett solidariskt och omhändertagande samhälle, går som en röd tråd genom konstnärskapet. För Jansson har folkhemstanken präglat hela livet. I utställningens fotografier möter vi projektet i olika skepnader: 70-talets tilltro till kraften i kollektivt handlande, byggandet av moderna bostäder i miljonprogrammet, rivningen av Västerås stadskärna, pedagogiska språng med dagis för alla, privatbilismens rekordökning, föräldralediga pappor och reklamens intåg i det offentliga rummet. Allt fångas av Jansson mot en ridå av nyliberalismens frammarsch. Utställningen är full av tidsmarkörer som berättar om en stad och ett land i förvandling, vilket inte minst skildras i det nya bildspelet När skuggan faller (2020).

I samband med utställningen publiceras fotoboken När skuggan faller som finns att köpa i Karlsgatan Butik.

Utställningarna Akinbode Akinbiyi och Kjell-Åke Jansson cureras av Ulrika Flink.


Tider
1/12 – 4/4. 2021

Info


Adress: Karlsgatan 2, Västerås
Telefon: 021-39 32 22
E-Post: konstmuseet@vasteras.se
Till Hemsida
Service: Butik, kafé
Källa: Västerås Konstmuseum, Västmanland, Västerås