Värmlands Museum - Faces of Hunger and Conflict

Foto: WFP/ Dina El KassabyDär det finns konflikter, finns det svält. Där det finns svält, finns konflikter. Trots enorma framsteg i att avskaffa svält under det senaste decenniet, har den återigen ökat i världen. Nobels fredspristagare 2020, FN:s livsmedelsprogram – World Food Programme (WFP), har tagit fram utställningen Faces of Hunger and Conflict, som visas på Värmlands Museum i Karlstad från och med den 14 oktober.

Människorna som porträtteras i utställningen Faces of Hunger and Conflict befinner sig i gränslandet mellan svält och konflikter. Det är en av de värsta platserna att vara på, de är svälten och konflikternas ofrivilliga offer. Utställningen är ett sätt att stärka rösten för de 821 miljoner människor som lider av svält i världen idag. I år tilldelas också FN:s livsmedelsprogram – World Food Programme (WFP) Nobels fredspris för sitt arbete mot svält och hunger i världen.

- Vi strävar efter att ständigt visa angelägna utställningar som ger perspektiv på vår tids mest aktuella samtidsfrågor. Att FN:s livsmedelsprogram i år tilldelas Nobels fredspris är välförtjänt och inger hopp, säger Karin Åberg Waern, utställningschef på Värmlands Museum.

I maj 2018 antog FN:s säkerhetsråd – den högsta globala instansen för upprätthållande av fred och säkerhet – en historisk resolution som konstaterade sambandet mellan svält och konflikter. Resolution #2417 (2018) fastslår att vi inte kommer att kunna avskaffa svält utan att uppnå fred i världen.

Livsmedelsförsörjning blir oundvikligen mer otrygg till följd av krig, då stora mängder människor blir tvungna att lämna sina hem och sina arbeten. Resolutionen uttrycker särskilt oro för de miljontals människor som hotas av svält i länder som befinner sig i beväpnade konflikter. Den fördömer även användningen av svält av civila som ett vapen i krig.

Samtidigt är det uppenbart att hunger kan förvärra konflikter. Bristen på mat fördjupar existerande skiljaktigheter, vilket förvärrar missnöje. Det gäller särskilt omständigheter där fattigdom och ojämlikheter redan existerar. Beväpnade grupper kan använda sig av känslor av desperation och aggression i sin strävan efter att skapa oroligheter och våld.

Trots att det gjorts stora framsteg i bekämpandet av svält under de senaste decennierna har antalet människor som drabbats av otrygg livsmedelsförsörjning ökat i en oroväckande mängd länder, speciellt i Afrika, Asien och Mellanöstern.

Utställningen är en del i programmet för Globala Karlstad.

Program och temavisningar under utställningsperioden

  • 24 oktober kl 13 - Temavisning: Svält i modern tid och historisk hungersnöd
  • 24 oktober kl 14 - FN-dagen. I samarrangemang med Karlstad FN-förening och Värmlands FN-distrikt. Landshövding Georg Andrén talar under rubriken Ingen ska lämnas utanför.
    Arrangemanget inleds med livemusik. Fri entré. Begränsat antal platser. Kom i god tid.
  • 4 november kl 17 - Temavisning: Svält i modern tid och historisk hungersnöd
  • 7 november kl 12 - Temavisning: Svält i modern tid och historisk hungersnöd
  • 11 november kl 17 - Temavisning: Svält i modern tid och historisk hungersnöd
Tider

14/10 - 15/11 

Info

Adress: Sandgrundsudden
Telefon: 054-701 19 00
E-Post: museet@varmlandsmuseum.se
Till Hemsida
Service: Kafé, restaurang, matsäcksrum, bibliotek och arkiv

Källa: Värmlands Museum, Värmland, Karlstad