Värmlands Museum

Foto: Värmlands Museum


Värmlands Museum är ett av Sveriges mest välbesökta länsmuseer med mer än 200 000 besökare per år. Museet vill visa och förmedla kulturhistoria och konst som ger nya upplevelser och insikter om vad det är att vara människa – belysa samtidsfrågor, väcka nyfikenhet och ge ett vidgat perspektiv på samhällsutvecklingen. 

Värmlands Museum är en öppen arena för reflektion, kunskap, möten och samtal, dit alla kan komma för att bli inspirerade. Källa: Värmlands Museum, Värmland, KarlstadInfo

Adress: Sandgrundsudden
Telefon: 054-701 19 00
E-Post: museet@varmlandsmuseum.se
Till Hemsida
Service: Kafé, restaurang, matsäcksrum, bibliotek och arkiv