Världskulturmuseet - Matrix

Foto: Anja Sjögren

Nu är markmålningen Matrix klar. Målningen är ett samarbetsprojekt där tre konstnärer med olika bakgrund och skilda konstnärliga uttryck fick i uppdrag att skapa en storskalig markmålning på betongplattorna utanför Världskulturmuseet. 


 Skiss ver verket Matrix som blir stor markmlning framfr Vrldskulturmuseet

OM KONSTNÄRERNA BAKOM VERKET

EA TEN KATE

Ea ten Kate har en master i textilkonst från HDK. En röd tråd som löper genom hennes arbete är fascinationen för vad hon kallar människans medfödda visuella ordförråd. Att vi genom alla tider och platser har använt oss av liknande sätt att dekorera för att antyda att saker är värdefulla, viktiga eller heliga.

Med klara färger och mjuka former vill Ea ten Kate bjuda in till att drömma sig bort. Hennes bilder lämnar betraktaren fri att hitta sin egen berättelse. Det är viktigt för Ea att hennes verk är tillgängliga för alla och att de tillför glädje och förundran på platser där det behövs.

I markmålningen har Ea valt att göra varje ”ö” till en ny korsväg, ett möte. Hon har skapat nya kombinationer av mönster och element från kulturer som annars inte skulle finnas i samma bild. Hon har inspirerats av föremål ur Världskulturmuseernas samlingar, men även av samlingar från andra etnografiska museer.

JONATHAN JOSEFSSON

Jonathan Josefsson har stor erfarenhet av offentlig gestaltning. Han har en magisterexamen i textilkonst från HDK. Han började som graffitimålare i unga år och hans uttryck har utvecklats i experiment med nya tekniker och material.

Jonathan arbetar idag främst med textil och måleri. Hans måleri är starkt influerat av graffitin och han målar ofta stora väggar utomhus i offentliga miljöer. Starka färger och abstrakta mönster är återkommande i verken. Inspirationen kommer exempelvis från gamla textilier, labyrinter eller mönstrade föremål.

I detta verk har Jonathan fyllt vissa ”öar” med sina egna mönster. I andra delar har han influerats av mönster från föremål ur museernas samlingar. Han ser stora likheter mellan flera av föremålen och sina egna mönster och tycker det är kul att de påminner om varandra.

VALERIA MONTTI COLQUE

Valeria Montti Colque är utbildad vid bland annat Konsthögskolan i Stockholm. Hon blandar tekniker och berättelser i sina installationer, ofta i form av kollage. Hon ser sin bildvärld som en monumental och växande form. Hennes verk är ofta stora och detaljrika med parallella berättelser.

Valeria arbetar ofta med symboler och metaforer. Hon hämtar inspiration från olika kulturer och religioner men även från naturen, samtiden och människors förflyttningar och möten. Valeria är själv född i Sverige med chilenska föräldrar. Hennes morfar, som hon aldrig träffat, tillhörde indianfolket Aymara. Sökandet efter sin identitet har alltid varit viktig och Valeria beskriver det som en känsla av att ha förlorat sin kultur, en del av sig själv. Men med tiden har hon kommit fram till att hon får skapa sin egen kultur – en blandning av gammalt och nytt.

Valeria ser sina ”öar” i det här verket som individer, själar, i rörelse. Ibland kan de inte riktigt hålla sig på sin ö. Genomgående inspiration är berg, solen, månen och himlen som möter jorden. Hon är fascinerad av berg, som hon ser som jordens ryggrad.

BOTOND BOKOR

Botond Bokor är konstnär, illustratör och grafisk formgivare. Han har studerat måleri och har en master från Hungarian University of Fine Arts i Budapest. Sedan 2010 arbetar han också med grafisk design där han gärna kombinerar analog och digital teknik. Han jobbar dessutom som museivärd på Världskulturmuseet. 

Källa: Världskulturmuseet, GöteborgTider


Tillsvidare

Info

Adress: Södra Vägen 54, 412 54 Göteborg
Telefon: +46 10 456 12 00
E-post: info@varldskulturmuseet.se
Till Hemsida
Service: Museibutik, kafé, restaurang, konferens