Vänersborgs Konsthall - Nordic Telling

Foto:  Tak for kaffe - Foto Vibeke Nørgaard


I utställningen Nordic Telling sammanför Vänersborgs konsthall 5 konstnärer från 5 nordiska länder. De är alla kvinnor och tematiken för deras konstnärliga arbete är besläktat. Med utställningen ställs frågan om det finns något släktskap i det samtida konstnärliga uttrycket, i färg och form, och vad handlar det nordiska om idag, är det bara en föreställd gemenskap.

De fem konstnärerna är Yvonne Swahn (Sverige), Borghild Rudjord Unneland (Norge), Vibeke Nørgaard Rønsbo (Danmark), Eeva Hannula (Finland) och Ólöf Einarsdóttir (Island) som ställde ut tillsammans första gången för ett år sedan när föreningen Norden 100 årsfirandeuppmärksammades i den nordtyska staden Flensburg.

Om utställningen

Vår förståelse av vilka vi är bygger delvis på en föreställning om att platsen vi lever på har en betydelse för vårt identitetsbygge. Ibland skapas en föreställning om en platsens gemenskap där vår geografiska utgångspunkt är tänkt att ge oss en enhetlig förståelse av världen och utgöra grunden för en gemensam kulturell identitet.

Dramatiska händelser kan synliggöra en spricka i en sådan upplevd samhörighet. Idén om en nordisk enhet har det senaste året fått en ordentlig törn när gränserna mellan länderna stängts och våra olika sätt att hantera Coronapandemin visar på skillnader i hur vi tänker och tycker i de nordiska länderna.

Nedan beskrivs de fem konstnärernas skapande och konstnärliga förhållningssätt i några korta meningar.

Borghild Rudjord Unneland, Norge

Det handlar om att ge tingen mening genom att göra dem till konstverk. Ibland behöver egenskaper förstärkas för att vi ska få syn på dem – de vardagliga tingen och dess betydelser, den underliggande. Mer om konstnären: https://bunneland.no/

Eeva Hannula, Finland

I det personliga föremålet finns minnen. Föremålet, en artefakt som påminner om människor, händelser, platser. Dessa föremål blir ett språk i sig, som återskapar minnesbilder. Genom oväntade kombinationer skapar Hannula nya berättelser. I minnets oregelbundna rörelse, finns en ny berättelse. Mer om konstnären: https://www.eeva-hannula.com/

Ólöf Einarsdóttir, Island

Naturen som finns omkring oss blir en del av jaget, en del av minnet, en del av materialen, handens arbete, traditionen, återskapande, upprepning, tiden som finns investerat i de långsamt framväxande tingen, tiden som ger dem mening och innehåll. Mer om konstnären: www.internet.is/ollaeinars

Vibeke Nørgaard Rønsbo, Danmark

Arkivet, samlingen, dokumentet och hittade eller sparade objekt är en inspirationskälla och material i mitt arbete. Jag försöker skapa öppna kommentarer om vår tid som kan avslöja existentiella reflektioner över tid, minne, varande, humanism och hållbarhet. Mer om konstnären: www.vibekenr.dk/

Yvonne Swahn, Sverige

Tankar, känslor, tid och rum, ord är nycklar för mitt skapande. Viljan att greppa den flyktiga tanken, visualisera förhållandet mellan det synliga och osynliga, mellan frånvaro och närvaro. Tiden måste ges utrymme. Under en del av processen kan jag uppleva att arbetet gått förlorat och jag måste börja om igen. Oftast är det en förutsättning för att jag ska komma vidare och slutföra arbetet. Bilden förstörs för att på nytt komma upp till ytan, om än i förändrad form.Mer om konstnären: www.yvonneswahn.se/


Tider
28 november - 27 februari 2021
Info
Adress: Kungsgatan 15, 462 33 Vänersborg
Telefon: 0521 72 10 00
E-Post: konsthallen@vanersborg.se
Till Hemsida
Service:
Källa: Vänersborgs Konsthall, Västergötland, Vänersborg