Umeå Konsthall - Tiden Lider

Scenery II Q. Copyright: Victoria Andersson


Tiden är en central del i Victoria Anderssons process, både den faktiska arbetstiden men också den närvaro av tid som hennes arbeten återspeglar. Flertalet av verken i utställningen är skapade under 2020, en tid som för oss alla är och har varit något helt unikt.Att brodera är ett slags meditativt tillstånd. Här möts minnen och erfarenheter, dåtid och nutid blandas till nya berättelser och existentiella frågor.Naturen är alltid närvarande, en inspirationskälla som speglar världens tillstånd och olika skeenden”

Om Victoria AnderssonVictoria Andersson är född 1971 i Kiruna och bosatt i Luleå. Hon är utbildad på HDK-Valand Högskolan för konst och design i Göteborg. Andersson har haft en rad separat- och grupputställningar i Sverige och internationellt.


Källa: Umeå Konsthall, Västerbotten, UmeåTider

12/9 - 10/1 2021

Info

Adress: Storgatan 46 A, 903 26 Umeå
Telefon:  090-16 33 00
E-Post: info.vaven@umea.se
Till Hemsida
Service: