Tomelilla Konsthall - Gunnar Smoliansky - One Picture at a Time

Gunnar Smoliansky, Nalen


Gunnar Smoliansky (1933–2019) är en av Sveriges mest betydelsefulla fotografer. Han har kallats den svenska fotografins mästare i små valörer. Han representerar idag ett alldeles unikt konstnärskap, om än med kopplingar och referenser till fotohistorien.  

Gunnar Smoliansky arbetade uteslutande med svartvit fotografi och framställde alltid själv sina bilder. Mest kända är kanske hans stillsamma och poetiska skildringar av Stockholm.

Utställningen One Picture at a Time är kurerad av fotografen Jäger Arén.  

Gunnars Smolianskys fotografiska verk har i geografisk mening uppehållit sig inom ett ganska begränsat område. Trots detta har han alltmer kommit att betraktas som en världsfotograf.

Gunnar Smoliansky har mottagit flertalet utmärkelser för sin fotografiska gärning.
Tider


14/11 - 10/1. 2021

Info

Adress: Centralgatan 13, 273 30 Tomelilla
Telefon: 0417-181 16
E-Post:
Till Hemsida
Källa: Tomelilla Konsthall, Skåne, Tomelilla