Tomelilla Konsthall

Tomelilla Konsthall
Adress: Centralgatan 13, 273 30 Tomelilla
Telefon: 0417-181 16
E-Post: konsthallen@tomelilla.se 
Till Hemsida
Sociala Medier: Facebook, Instagram, You Tube, Linkedin  

Tomelilla är vida känt för sin vackra konsthall. Tomelilla konsthall i Skåne som byggdes 1965 och var en av Sveriges första konsthallar som byggdes utanför de större städerna.
Källa: Tomelilla Konsthall