Thielska Galleriet - Axel Törneman. Bohemliv och modernitet

Axel Törneman, Variété, odat., Thielska Galleriet


Få konstnärer har gett uttryck för sin tid som Axel Törneman (1880–1925). Hans dramatiska kompositioner och motiv i skarpa färger är fyllda med tidsanda. Törneman brukar beskrivas som en förgrundsgestalt inom svensk modernism, samtidigt var han en missförstådd bohem som ofta gick sina egna vägar.

Törnemans konstnärliga genombrott ägde rum i Paris där han tidigt drogs in i bohemlivet. 1907 väckte hans färgsprakande målning ”Nattcafé” sensation även i Sverige där det elektriska ljuset och människornas absintbeslöjade blickar associerades med såväl modernitet som dekadens. Ernest Thiel köpte målningen samma år och därmed fick Törneman sitt första erkännande. Tack vare några generösa donationer har Thielska Galleriet idag den största Törnemansamlingen bland Sveriges museer.

Utställningen presenterar bredden i Törnemans konstnärskap: från de tidiga målningarna i Frankrike, via den omfattande produktionen för bokomslag, karikatyrer och formgivning av frimärken, till de stora målningarna med motiv som blandar mytologi och sällskapsliv. Detta är den första separatutställningen med Törneman på trettio år som ger publiken möjlighet att bekanta sig med ett djärvt konstnärskap som till stora delar hamnat i skymundan.

Även om Törneman kan beskrivas som en outsider har hans konst oanat mycket att säga om vår egen tid. Flera fenomen i dagens kulturdebatt var centrala i början av 1900-talet, en brytningstid då till synes stabila kategorier som manligt/kvinnligt, fint/fult, organiskt/artificiellt började ifrågasättas. Besökaren kan blicka tillbaka på pariskaféernas dekadenta undergroundvärld eller tjusas inför mötet med Törnemans många självporträtt.


Tider
6/2  2021 — 6/6 2021
Info
Adress: Sjötullsbacken 8, 115 25 Stockholm
Telefon: 070-654 23 85
E-post: info@thielskagalleriet.se
Till Hemsida
Service: Kafé, webshop
Källa: Thielska Galleriet, Stockholm