Tekniska Museet

Uteblivna intäkter till följd av Covid 19 ger långsiktiga konsekvenser för Tekniska museet som nu måste spara även på personalsidan. Ungefär en femtedel av den fasta personalen omfattas av varslet. Det motsvarar 15 personer. Detta efter att alla timanställningar, ca 60 personer, redan upphört.

Stiftelsen Tekniska museet är beroende av entréintäkter och tillhör den hårt drabbade besöksnäringen. Till följd av restriktioner i samband med Covid 19 tvingades museet stänga den 23 mars och saknar sedan dess intäkter förutom statsanslaget.

De av regeringen införda stödåtgärderna har hjälpt mycket, men räcker inte hela vägen. För att undvika mycket långtgående negativa konsekvenser måste Tekniska minska personalkostnaderna. Då är vi ändå beroende av att det extra anslag som aviserats för bland andra stiftelsemuseerna nu beslutas av riksdagen, säger museidirektör Peter Skogh.

Tekniska är ett av de mest populära familjemuseerna i Stockholm. Mer än hälften av besökarna till Tekniska är barn under 19 år. Museet är Sveriges nionde mest besökta och har ett nationellt uppdrag med en omfattande skolverksamhet runt om i landet genom mobil verksamhet och olika former av samarbeten. Tekniska har också ett väl utbyggt digitalt utbud.

Stiftelsens verksamhet syftar bland annat till att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland primärt barn och unga och bidrar på så sätt till Sveriges långsiktiga kompetensförsörjning. Inte minst verksamheten i utsatta områden syftar till att alla ska få ta del av utbudet. Stiftelsen har också i uppdrag att visa på teknikens betydelse för samhällsutvecklingen. Tekniska är mitt i en intensiv investeringsfas med ambitionen att bli en ännu mer relevant arena för samtal kring teknik, innovation och en hållbar framtid. Det gör den ekonomiska situationen än mer utmanande. 

Källa: Tekniska Museet.