| ArkDes | Bohusläns Museum | Prins Eugens Waldemarsudde| Botaniska Trädgården | Moderna Museet | Göteborgs Konstmuseum | Göteborgs Naturhistoriska Museum | Göteborgs Stadsmuseum | Kulturen i Lund | Malmö Museer | Millesgården | Naturhistoriska Riksmuseet | Nordiska Akvarellmuseet | Nationalmuseum | Röhsska Museet | Tekniska Museet | Textilmuseet | Volvo Museum | Värmlands Museum | Västergötlands Museum | Världskulturmuseet | Universeum | Göteborg | Stockholm | Västergötland | Bohuslän | Skåne | och många fler |