Sven-Harrys konstmuseum - Bakom hörnet vindens jojk

Foto: Sven Harrys Konstmuseum


Sven-Harrys konstmuseum är stolta över att presentera utställningen Bakom hörnet vindens jojk med konstnärerna:

Britta Marakatt-Labba (Sv), Katarina Pirak Sikku (Sv), Erika Stöckel (Sv), Máret Ánne Sara (No), Synnøve Persen (No), Aslaug Magdalena Juliussen (No), Silje Figenschou Thoresen (No), Geir Tore Holm (No), Sissel M. Bergh (No), Elina Waage Mikalsen (No), Outi Pieski (Fi), Marja Helander (Fi), Joar Nango (No) och Matti Aikio (Fin), Lada Suomenrinne (Fi).

I utställningen Bakom hörnet vindens jojk kan ett avlägset och samtidigt närbeläget geografiskt och kulturellt landskap förnimmas: Sápmi.
15 samiska samtidskonstnärer återger var för sig en hel värld ­– föränderlig och ogripbar.

Sven-Harrys konstmuseum vill tillsammans med utställningens curatorer Carola Grahn, sydsamisk bildkonstnär och Maria Ragnestam, konstvetare och skribent med ett inifrånperspektiv visa på spännvidden och sprängkraften i den samiska samtidskonsten. En variation av arbetsmetoder, uttryck och frågeställningar åskådliggör konstnären som en närvarande och viktig kraft i hela samhällsbygget – både den samiska och de skandinaviska.


Tider
9/10 - 2/5  2021

Info

Adress: Eastmansvägen 10, 113 61 Stockholm
Telefon: +46 8 511 600 60
E-Post: info@sven-harrys.se
Till Hemsida
Service: Kafé, restaurang, webbutik, konferens Källa:


Sven-Harrys konstmuseum, Stockholm