Smålands Museum - 13 000 år – forntiden nära oss

Förhistorien är tillbaka på Smålands museum. Illustration: Annika Svensson.


Äntligen är förhistorien tillbaka på Smålands museum och den kommer med pilspetsar och vikingatida gravfynd.

Spåren av människor från andra tider finns runt omkring oss och överallt i landskapet. Ibland väl synligt och uppmärkt med skyltar och ibland nere i jorden under våra fötter. I Smålands museums nya permanenta utställning 13 000 år – forntiden nära oss skapar vi en bild av hur livet från sten- till järnålder såg ut.

Utställningen har flera dimensioner. Dels låter den besökaren uppleva hur landskap och klimat förändrats sedan inlandsisen smälte bort, dels får vi en inblick i hur människor levt här på samma plats som vi genom tiderna. Utställningen visar även hur arkeologer hittar spår efter tidigare människor och hur dessa tolkas när vi försöker förstå och lära om människors vardag från forna tider.

Den nya forntidsutställningen bjuder in till spännande miljöer, intressanta fakta och föremål från museets samlingar - allt från den äldsta pilspetsen till riktiga vikingatida gravfynd!

Källa: Smålands Museum. Småland, VäxjöTider


19/9 - Tillsvidare

Info

Adress:  Södra Järnvägsgatan 2, 352 29 Växjö
Telefon:  0470-70 42 00
E-Post: 
Till Hemsida
Service: kafé, Restaurang, Konferens