Skövde Konstmuseum - Chuyia Chia - Man and Land

leek-warrior-at-norogachi-2019, Foto Skövde Konstmuseum

Chuyia Chias utställning Man and Land kretsar kring människans tämligen komplicerade relation till marken vi nyttjar för våra egna intressen. Människan har i alla tider utnyttjat, exploaterat och förändrat landskapet för att bättre passa sina behov. Men idag, samtidigt som vi mer än någonsin förr förändrar hela ekosystem för att maximera matproduktion och avkastning, har vi samtidigt på allvar börjat inse att vi behöver finna en balans och en långsiktig hållbarhet i vår relation till naturen.

I utställningen får besökaren bland annat träda in i en vetegräslabyrint, odlad på plats i utställningsrummet, se purjolöksrustningar som konstnären själv använt i performanceverk samt träda in i ett fiktivt laboratorium. Chuyia Chias utställning är årets andra utställning på Konstmuseet i Skövde som tangerar fältet bio-art, med liknande frågeställningar och biologiskt material.

Källa: Skövde Konstmuseum, Västergötland, Skövde