Skövde Konstmuseum - Chuyia Chia - Man and Land

leek-warrior-at-norogachi-2019, Foto Skövde KonstmuseumChuyia Chias utställning Man and Land kretsar kring människans tämligen komplicerade relation till marken vi nyttjar för våra egna intressen. Människan har i alla tider utnyttjat, exploaterat och förändrat landskapet för att bättre passa sina behov. Men idag, samtidigt som vi mer än någonsin förr förändrar hela ekosystem för att maximera matproduktion och avkastning, har vi samtidigt på allvar börjat inse att vi behöver finna en balans och en långsiktig hållbarhet i vår relation till naturen.

I utställningen får besökaren bland annat träda in i en vetegräslabyrint, odlad på plats i utställningsrummet, se purjolöksrustningar som konstnären själv använt i performanceverk samt träda in i ett fiktivt laboratorium. Chuyia Chias utställning är årets andra utställning på Konstmuseet i Skövde som tangerar fältet bio-art, med liknande frågeställningar och biologiskt material.

Källa: Skövde Konstmuseum, Västergötland, Skövde
Tider
15/10 - 21/3 2021

Info
Adress: Trädgårdsgatan 9, 541 30 Skövde Telefon:0500 49 80 00
E-Post: skovdekommun@skovde.se
Till Hemsida
Service: Kafé, restaurang