Sjöfartsmuseet Akvariet

Ett brunt paket från 1931 hittades i en vägg på Sjöfartsmuseet Akvariet. Foto: Henrik Witt/Higab  

Byggnadsarbetarna på Sjöfartsmuseet Akvariet fick dagens överraskning när de skulle riva en vägg och hittade ett paket inmurat mellan två tegelväggar. En tidskapsel från när museet byggdes 1931.

Sjöfartsmuseet Akvariet genomgår just nu en efterlängtad ombyggnation för bättre tillgänglighet, fler publika ytor och mer upplevelse. När byggnadsarbetarna höll på att riva en vägg hittade de till sin förvåning ett prydligt paket i brunt omslagspapper med snören om, inmurat i ett hålrum mellan två tegelväggar. I paketet fanns en hälsning från dem som uppförde museet: Göteborgstidningar från februari 1931, kopior på byggnadsritningar och en beskrivning av Sjöfartsmuseets tillkomst.

”Svarta lådan” gömdes under byggnaden
– Jag kände inte till att det här paketet fanns, säger museichef Carina Sjöholm. Däremot vet jag att man grävde ner en låda med ritningar och information i marken under huset i samband med att man tog första spadtaget på 1930-talet. Det har vi på film och stillbilder i museets arkiv.

Lådan som finns dokumenterad på bild har inte dykt upp under ombyggnationen, men en hel del annat har hittats under utgrävningarna i parken framför museet, bland annat en välbevarad väg från 1700-talet och resterna av en köksbyggnad och ett stall.

– Det är inte lätt att söka efter lådan som ligger någonstans under den stora museibyggnaden. Vi kommer inte gräva upp hela golvet under den nuvarande byggnaden utan bara den del som berörs av om- och tillbyggnaden. Men det vore spännande om vi stötte på lådan under arbetets gång, säger Carina Sjöholm.

Vad händer nu med det nyupptäckta paketet från 1931?
– Vi ska gå igenom innehållet och ta tillvara det i Sjöfartsmuseets arkiv. Det är ju en del av museets historia. Vi kanske ska mura in ett paket med ritningar över det hus vi bygger nu tillsammans med Higab och skicka med vår vision för verksamheten i det framtida Sjöfartsmuseet Akvariet, säger museichef Carina Sjöholm.


JUST NU: Om- och tillbyggnationen
Just nu sprängs och grävs det i parken framför Sjöfartsmuseet Akvariet inför bygget av ett helt nytt Akvarium som kommer att ligga under marken i parken.

– Det nya Akvariet kommer att visa upp världen under havsytan och vi vill visa våra besökare att det finns ett världshav med många olika livsmiljöer. Det nya Akvariet kommer att också att vara en plats där våra besökare får vara med och göra experiment, titta på filmer och träffa marina forskare, berättar Björn Källström, utvecklingsledare Akvariet.

När museet öppnar igen 2022 kommer publiken förutom det nya Akvariet bland annat att möta en ny entré ut mot parken, nytt kafé med uteservering och en hel våning med nya utställningar.

Källa: Sjöfartsmuseet