Sörmlands Museum - bilder som berättar

Det är den 11 mars 1957 och Högsjöpremiär för TV som aftonunderhållning. Styrelsen i Högsjö Arbetarekommun är samlad kring TV–apparaten. Från vänster kassören Martin Olsson, ordföranden Erik Andersson, sekreteraren Lennart Wallin, vice sekreterare


Torghandel och folkfest, mormoner och fackföreningar, fotboll, simskola och fria skolluncher. Den första tv-apparaten i Högsjö. Temat är demokrati. Under 1900-talet förändrades Sverige till det öppna välfärdssamhälle vi har idag. Bilderna visar vardagliga och festliga händelser som alla utgör viktiga steg i denna förändring.

Under 1900-talet Genomfördes förbättringar inom politiken och ekonomin, i kulturen, på arbetsmarknaden, i näringslivet och föreningslivet. Sverige fick ett friare och mer jämlikt samhälle, något vi idag lätt kan ta för givet. Mycket har förändrats men mycket är också sig likt. Bilderna i denna utställning visar vardagliga och festligahändelser, men som alla utgör viktiga steg i denna förändring för demokratin. Den 19 juni öppnar alla fyra utställningarna i Eskilstuna på Nybron, Oxelösund vid gästhamnen, Strängnäs på Visholmen och Vingåker i Tennisparken.

- Vi har under flera år arbetat med utställningsformen ”staketbilder”, en form som blivit mycket uppskattad, berättar Agneta Höglander, arkivarie och utställningsproducent på Sörmlands museum.

Bilder plockas fram ur arkiv och museers fotosamlingar och visas under bar himmel längs vanliga promenadvänliga stråk.

Medverkande

 • Eskilstuna stadsmuseum, Eskilstuna stadsarkiv, Arkiv Sörmland
 • Strängnäs kommun
 • Vingåkers kommun, Högsjö hembygdsförening
 • Oxelösunds kommun, Oxelösundsarkivet, Oxelösunds hembygdsförening
 • Sörmlands museum

Fakta om utställningen

 • Utställningsperiod är 19 juni till 20 september
 • Utställning sker årligen sedan 2013

Välkommen på upphängning

 • Eskilstuna, Nybron 17 juni 10:00
 • Strängnäs, Visholmen 17 juni 14:00
 • Vingåker, Tennisparken 15 juni kl. 10:00
 • Oxelösund, gästhamnen 18 juni kl. 10:00

Mer om bilder som berättar finns på

sormlandsmuseum.se/bildersomberattar2020


Flera av våra utställningar på museet handlar om demokrati:

Åsa Elzén: Träda - Fogelstadgruppen och jord


En utställning och ett växande arkiv av Åsa Elzén, med verk av Åsa Elzén, Maja Fjaestad, Maren Holebakk och Axel Fredriksson.

Fira demokratin!

Utställningen "Fira demokratin!" är en vandringsutställning från Sveriges riksdag som turnerar på museer i landet under jubileumsperioden.

Källa Sörmlands Museum, Södermanland, Nyköping