Sörmlands Museum

Foto: Sörmlands Museum


Hösten 2018 invigde Sörmlands museum länets nya museihus i Nyköping med ett unikt koncept där besökarna erbjuds att nära och direkt ta del av människors livsberättelser. Museets samlingar har plockats fram och placerats mitt i huset, fullt synliga och tillgängliga för publiken. Samlingarna har satts samman för att gestalta berättelser om och av människorna bakom föremålen, arkivhandlingarna och fotografierna, ge nutida och historiska perspektiv och samtidigt belysa stora, existentiella frågor.

Att sätta människan i centrum – gårdagens, dagens och morgondagens – är ledstjärnan för museets verksamhet, och i det nya huset har denna bärande idé kunnat förverkligas fullt ut.
Info

Adress: Tolagsgatan 8, 611 31 Nyköping
Telefon: 072-213 47 11
E-Post: info.museet@regionsormland.se
Till Hemsida
Service: Butik, café, restaurang
Källa: Sörmlands Museum, Södermanland, Nyköping