Rydals Museum, Väv i sjuhärad

VÄV i Sjuhärad är en utställning om den unika vävhistoria som finns i Sjuhärad. Birgitta Andersson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden Marks kommun inviger utställningen, som är en samproduktion mellan Rydals museum och Internationellt Vävcenter Sjuhärad.

I Sjuhärad kan man följa hur det textila hantverket och handeln med vävnader utvecklats från medeltidens slut. Historien kring vävandet i denna bygd är unik och vävningens kulturarv lever och behövs! Inte bara i Sjuhärad utan i hela världen. Handens kunskap är en tillgång för alla människor.

Utställningen är en samproduktion mellan Rydals museum och Internationellt Vävcenter Sjuhärad. De senare har redan idag en digital plattform (https://weavingcenter.se/), men ämnar även skapa en fysisk mötesplats i Rydal för vävintresserade och för att sprida kunskap och kompetens kring vävning.

Utställningen är mobil och kommer att visas på fler platser. 

Källa: Rydals Museum.
Till mer information om Rydals Museum