Rydals Museum - Dokument inifrån

Foto: Eva OrrbäckDe tre sjuhäradskonstnärerna Sissi Andersson, Ingegerd Härgestam och Eva Orrbeck ställer gemensamt ut under titeln Dokument inifrån. Människans ”inre lager” gestaltas på olika sätt och i olika tekniker i deras konst.

När de var för sig och oberoende av varandra formulerat sig kring sitt skapande, blir det tydligt att det finns gemensamma teman och tankar.

Sissi Andersson

Sissi Andersson beskriver sin upplevelse av universum som bestående av oändliga lager med olika typer av tillvaroplan som har gemensamma strukturer.

Ingegerd Härgestam

Ingegerd Härgestams uppmärksamhet kretsar kring det sköra livet, det vi värnar och ansvarar för, men också de lager och dubbelheter som finns i människan/mänskligheten – synliga eller dolda – i tid och rum. 

De intryck som Eva Orrbeck samlar på sig i sitt dagliga liv, i båda sina hem dels på den svenska landsbygden dels på Bali, är inspirationen i skapandet. Som exempel är både den svenska hundlokan ihop med växter på Bali en inspirationskälla.

Material

Det material som återkommer hos alla tre konstnärer är metall.


8f92ce37-d807-4c47-a09d-11aceb0328eejpg

Kraka i kopparnät, Foto: Ingegerd Härgestam,

6a05cf31-3290-48c6-b30c-a690a62b2a3ejpg

Foto: Sissi AnderssonKälla: Rydals Museum, Rydal, Mark
Tider


27/9 – 10/1 2021

Info

Adress: Boråsvägen 237, 511 70 Rydal
Telefon: + 46 320 21 83 00
E-Post: rydalsmuseum@mark.se
Till Hemsida
Service: