Regionmuseet Kristianstad

Regionmuseet Kristianstad, Foto: Evelyn Thomasson
Adress: Stora Torg, Kristianstad  
Telefon: 044-620 19 00 
E-Post:  info@regionmuseet.se
Till Hemsida
Service: Bibliotek, kafé, restaurang konferens, m.m
Sociala Medier: Facebook, Instagram, Twitter, You Tube

Regionmuseet Kristianstad är med sin breda verksamhet en resurs för regionen grundad på kunskap, kvalitet och service. Museet är till för regionen, dess kommuner och medborgare och ska vara verksamma i hela länet. Genom fri entré öppnar de upp och bjuder in alla besökare att ta del av museets olika aktiviteter med möjlighet till delaktighet och medskapande. Museet är en mötesplats som skapar dialog, bildning och diskussion kring historien och samtiden.


Källa: Regionmuseet i Kristianstad, Skåne