Regionmuseet Kristianstad

Foto: Evelyn Thomasson/Regionmuseet Kristianstad


Regionmuseet Kristianstad är med sin breda verksamhet en resurs för regionen grundad på kunskap, kvalitet och service. Museet är till för regionen, dess kommuner och medborgare och ska vara verksamma i hela länet. Genom fri entré öppnar vi upp och bjuder in alla besökare att ta del av museets olika aktiviteter med möjlighet till delaktighet och medskapande. Museet är en mötesplats som skapar dialog, bildning och diskussion kring historien och samtiden, samtidigt som vi drömmer om framtiden!
Info
Adress: Stora Torg, Kristianstad  
Telefon: 044-620 19 00
E-Post:  info@regionmuseet.se
Till Hemsida
Service: Bibliotek, kafé, restaurang konferens, m.m
Källa: Regionmuseet i Kristianstad, Kristianstads konsthall, Skåne, Kristianstad