Röhsska Museet - Forensic Architecture

Foto: Röhsska Museet, Forensic Architecture: Design as Investigation


I en tid av geopolitiska spänningar, institutionaliserat våld och digitaliserad övervakning – hur kan design användas som bevismaterial i fall rörande mänskliga rättigheter? Med utställningen Forensic Architecture: Design as Investigation visar Röhsska museet hur analysmetoder kring design kan användas som verktyg i brottsutredningar.

Forensic Architectures praktik handlar om att skapa kompletterande, och ibland även motsättande, bevismaterial till pågående eller avslutade rättsprocesser. En slags utmaning till staters rättsmonopol. Teamet använder olika designstrategier. Det kan röra sig om att återskapa en förstörd byggnad som en digital eller fysisk modell i vilken olika händelseförlopp kan simuleras och rekonstrueras. Undersökningarna kommuniceras med grafisk form och animationer, fullskaliga modeller och planlösningar.

– Forensic Architectures användande av såväl digitala som fysiska designverktyg är ett tydligt exempel på samtidens designfält. Idag handlar design inte enbart om att skapa nya konsumentprodukter utan design kan också handla om metoden eller strategin för att ta sig an problem. Med den här utställningen vill vi visa på designens roll för att förstärka mänskliga rättigheter, och samtidigt ge besökarna en möjlighet till att reflektera kring den omdefiniering som designfältet genomgår just nu, säger Johan Deurell, utställningsintendent, Röhsska museet.

Levererar kriminaltekniska bevis
Forensic Architecture är en researchgrupp som grundades år 2010 av professor Eyal Weizman vid Goldsmiths, University of London. Gruppen arbetar tvärvetenskapligt och består av arkitekter, filmskapare, forskare, journalister, jurister, konstnärer och programmerare. Forensic Architecture tar uppdrag från humanitära och juridiska organisationer, aktivist- och medborgargrupper. De applicerar designmetoder på rapporter, vittnesmål och övervakningsbilder för att skapa kompletterande bevismaterial till pågående eller avslutade människorättsfall.

– Utställningar i konst- och kultursammanhang kan fungera som kompletterande forum och ibland till och med som alternativ till en rättslig process, skriver Eyal Weizman i texten Open Verification, publicerad i utställningens trycksak som delas ut till besökare.

Rättsfall i utställningen
I den här utställningen visas tre undersökningar som genomförts av Forensic Architecture. Genom att använda t.ex. 3D-modellering, audioanalys, strömningsdynamik, datautvinning och mjukvaruutveckling kan gruppens bevismaterial ses som en utmaning av statens forensiska monopol. Materialet har presenterats i domstolar, parlamentariska utredningar, medborgartribunaler, museer och i FN:s generalförsamling.

1. Mord
Den 6 april 2006 mördades 21-årige Halit Yozgat bakom disken på det familjedrivna internetkaféet i Kassel, Tyskland. Underrättelsetjänstemannen Andreas Temme var på plats vid tiden för mordet, men hävdade sig dock inte vara vittne till mordet. År 2017 spreds dokument från polisutredningen på nätet, bland annat en video som dokumenterade Temmes rekonstruktion av sitt agerande på platsen. En allians av antirasistiska grupper, under namnet Unravelling NSU Complex, gav Forensic Architecture i uppdrag att granska vittnesmålet på nytt.

2. Drönarattack
Den 30 mars 2012 attackerades en byggnad i Miranshah, Pakistan, av drönare. Enligt uppgift dödades fyra människor i attentatet. En videodokumentation av platsen smugglades ut från den militärkontrollerade regionen och nådde den amerikanska nyhetskanalen NBC. Forensic Architecture fick i uppdrag av FN:s särskilda rapportör för terrorbekämpning och mänskliga rättigheter att undersöka materialet.

3. Fabriksbrand
Den 12 september 2012 bröt en eldsvåda ut i en textilfabrik i Karachi, Pakistan, och 259 människor miste livet. Tre veckor tidigare hade fabriken, som tillverkade kläder åt den tyska kedjan KiK, beviljats ett certifikat för att vara en rättvis och ansvarstagande arbetsgivare. Forensic Architecture fick i uppdrag av European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) att genomföra en undersökning till stöd för att driva en rättsprocess i Dortmund, Tyskland, där arbetare och anhöriga sökte fälla KiK för bristande aktsamhet.

Främjar mänskliga rättigheter
– Röhsska museet har en viktig roll och ansvar för att presentera och problematisera de ämnesområden inom design som kan anses ligga utanför traditionella designdiscipliner. Med Forensic Architectures detaljerade och tankeväckande arbete önskar Röhsska lyfta fram designens kraft som verktyg och strategi för att öka synligheten och möjligheterna i arbetet med att främja mänskliga rättigheter, säger Nina Due, museichef, Röhsska museet. 

Källa: Röhsska Museet, Göteborg


Tider


1/2 - 10/1 2021

Info


Adress: Vasagatan 39, 411 37 Göteborg
Telefon: +46 31 368 31 50
E-post: info.rohsskamuseet@kultur.goteborg.se
Till Hemsida
Service: Museibutik, kafé