Prins Eugens Waldemarsudde

Interiör från matsalen i slottets sällskapsvåning. Foto: Åke E:son Lindman


Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm var ursprungligen bostad åt prins Eugen (1865-1947), idag är det ett av Sveriges mest välbesökta konstmuseer och ett populärt utflyktsmål. Prins Eugen var en av sin tids främsta landskapsmålare och en betydande konstsamlare med inriktning främst på samtida svensk konst. I museisamlingarna förenas prinsens egen konstnärliga produktion med konsten av andra konstnärer och året runt visas verk ur samlingarna vid sidan av de många tillfälliga utställ­ningarna. Waldemarsuddes vackra park och prinsens sällskapsvåning är alltid tillgängliga för besökare.Info

Adress: Prins Eugens väg, 6 Djurgården, Stockholm
Telefon: 08-545 837 00
E-Post: info@waldemarsudde.se
Till Hemsida
Service: Kafé, restaurang, butik
Källa: Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm