Prins Eugens Waldemarsudde

Prins Eugens Waldemarsudde. Foto: Åke E:son Lindman

Adress: Prins Eugens väg, 6 Djurgården, Stockholm
Telefon: 08-545 837 00
E-Post: info@waldemarsudde.se
Till Hemsida
Service: Kafé, restaurang, butik
Sociala Medier: Facebook, Instagram, Twitter, linkedin


Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm var ursprungligen bostad åt prins Eugen (1865-1947), idag är det ett av Sveriges mest välbesökta konstmuseer och ett populärt utflyktsmål. Prins Eugen var en av sin tids främsta landskapsmålare och en betydande konstsamlare med inriktning främst på samtida svensk konst.
I museisamlingarna förenas prinsens egen konstnärliga produktion med konsten av andra konstnärer och året runt visas verk ur samlingarna vid sidan av de många tillfälliga utställ­ningarna. Waldemarsuddes vackra park och prinsens sällskapsvåning är alltid tillgängliga för besökare.


Källa: Prins Eugens Waldemarsudde