Norrköpings Konstmuseum - Inre hamnen: Platsen och konsten

Foto: Norrköpings Konstmuseum


Nu presenterar Norrköpings Konstmuseum skisserna för de konstprojekt som kommer att växa fram i den nya stadsdelen Inre hamnen. Projektet är Norrköpings största stadsutvecklingsprojekt i modern tid och den största satsningen kommunen gjort på offentlig konst och gestaltad livsmiljö.

Skissarbetet har pågått under ett år där konstnärerna ingått i ett designteam bestående av landskapsarkitekter och tjänstemän. Gestaltningarna har tagits fram med hjälp av ett konstprogram som anger riktlinjer för hur de ska samspela med platsens arv, ekologi och historia. När uppdraget utlystes kom material in från ett 90-tal konstnärer som gicks igenom av en jury.
– Vi har arbetat under många år för att få till bra processer och nu tar vi första steget för att få in konsten som en självklar del i Norrköpings stadsutveckling, säger Helena Persson, museichef.

Planeringen och utformningen av de allmänna platserna är avgörande för att skapa inkludering som bjuder in och välkomnar alla, inte bara de som bor och verkar i området. Här spelar konsten en viktig roll.
– Konsten bidrar till att skapa en tryggare och mer attraktiv stad med intressanta miljöer som engagerar, säger Mattias Åkeson, intendent för offentlig konst på Norrköpings Konstmuseum.

Det här är ett pilotprojekt som undersöker hur konstnärer och landskapsarkitekter kan arbeta tillsammans i en gemensam process. Projektet är ett samarbete mellan flera funktioner inom kommunen och ett viktigt bidrag till att stärka konstens och konstnärens roll i utvecklingen av Norrköping.

Utställningen Inre hamnen: Platsen och konsten öppnar för publik onsdagen 4 november. Intendent Mattias Åkeson presenterar projektet kl 18 i Harlekinen, föranmälan krävs då vi begränsar antalet deltagare för allas säkerhet.

KONSTNÄRERNAMichael Johansson Passage / Kanontorget
Michael Johansson är född 1975 och bor och arbetar i Berlin. Han är utbildad på konsthögskolan i Trondheim och i Malmö, och har ställt ut på en rad konsthallar och gallerier i Sverige och utomlands de senaste tio åren Michael Johansson ställer i lekfulla skulpturer och installationer vardagsföremål i relation till dess inneboende funktion och egenskaper.

Aleksandra Stratimirovic  Kanalerna

Aleksandra Stratimirovic född 1968, är en serbisk-svensk konstnär, som framför allt arbetar med ljus. Utbildad på glas-och keramiklinjen på Konsthögskolan i Belgrad 1986-1991 och i ljusdesign på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1998–1999. Aleksandra har genomfört permanenta platsspecifika konstverk på offentliga platser runt om i Sverige och utomlands.

Peter Johansson / Barbro WestlingBrännerigatan, Diagonalen
Peter Johansson (f.1964) och Barbro Westling (f.1956) har samarbetat som konstnärlig duo sedan 2004. I sina verk provocerar och utmanar de ofta betraktaren till att ifrågasätta traditionella normer, värderingar och identiteter. De intresserar sig för det idébaserade, det fysiskt visuella och det offentliga rummet.

Åsa JungneliusSödra kajen
Åsa Jungnelius, född 1975, är konstnär (MFA) och lektor på Konstfack, baserad i Stockholm och Månsamåla. Hennes arbete är ofta materialburet och rör sig mellan interiören till ett monumentalformat där det materiella språket undersöker relationen mellan våra kroppar, objekten vi omger dem med och rummen de tillsammans agerar i.

Carola Grahn Gatusystem
Carola Grahn, född 1982, kommer från Jokkmokk och bor och arbetar i Malmö. Hon arbetar framför allt med fotografi, ljud och text och starka känslor är ofta en utgångspunkt i hennes arbetsprocess. Carola Grahn konstruerar och dekonstruerar sociala relationer för att försöka förstå givna roller, hur de relaterar till den egna självbilden och på samma gång påverkar samhället.

Carola Grahns skisser presenteras i början av 2021.
Tider

4/11 – 11/4. 2021

Info
Adress: Kristinaplatsen 602 34 Norrköping
Telefon: 011-15 26 00
E-Post: konstmuseet[at]norrkoping.se
Till Hemsida
Service: Museibutik


Källa: Norrköpings Konstmuseum, Östergötland, Norrköping