Norrbottens Museum - Rök

Obs ej bild från utställningen


Sofia Viol, född och uppvuxen på Porsön i Luleå, ställer nu ut Rök på Norrbottens museum.

Sofia Viol har återvänt till Sverige och Norrbotten efter två decennier utomlands. Utställningen på Norrbottens museum är hennes första i hemlandet. Sofia Viol arbetar med en fascination för det absurda, repetitioner, utanförskap, poesi, pose. Hon omorganiserar hierarkier, bakgrund och förgrund, harmonier och relationer mellan objekt, mänskliga uttryck och abstrakta landskap. Allt är en del av mellanrummets tätare massa. Eftersom besökare för närvarande inte kan se verken på plats, kommer de även att visas på museets hemsida


Tider

10/12 - 21/2. 2021

Info
Adress: Storgatan 2, Luleå
Telefon: 0920-24 35 02
E-Post: norrbottens.museum@norrbotten.se
Till Hemsida
Service: Kafé, butik
Källa: Norrbottens Museum, Norrbotten, Luleå