Nordiska Akvarellmuseet - Flora, Fauna och Kroppens tunna skal

Lars Lerin, Paradisfåglar, 2012,Akvarell, 101 x 230 cm ©KonstnärenSommarutställningen på Nordiska Akvarellmuseet består av tre självständiga delar: Flora, Fauna och Kroppens tunna skal. I sin enkelhet handlar det om en poetisk hyllning till det mest elementära och det mest komplexa på en och samma gång: växter, djur och människa.

Nordiska Akvarellmuseet har under sina 20-år fått en bred vänskapskrets. Den består både av våra besökare och av de konstnärer som finns representerade i samlingen. I tider när coronapandemin har raserat tidigare planer och har gjort nya svåra att smida har museet fått generösa vänskapsbevis från tre folkkära nordiska konstnärer som med ett djupt engagemang och sin stora flexibilitet gjort sommarens utställning möjlig.

Bernd Koberling, Lars Lerin och Maria Nordin är kända namn och representerar tre olika konstnärsgenerationer. De rör sig inom olika tematiska kretsar, arbetar med olika uttryck och utstrålar olika energier. Gemensamt, förutom den virtuosa akvarelltekniken, har de en djup vänskap till museet. I deras konst ryms också de estetiska värden som alltid är lika aktuella. Verk av Lars Lerin visas i dialog med den svenske stilbildaren inom djurmåleriet Bruno Liljefors (1860–1939).

Flora / Bernd Koberling
Bernd Koberlings konst rör sig vanligtvis kring växtriket. Inspirationen utgör ofta naturen på nordliga breddgrader. Under de senaste 30 åren har konstnären regelbundet återvänt till Island. Hans blick riktas mot de oräkneliga skiftningarna i den arktiska floran. Koberlings sinnliga akvareller är som alkemiska experiment där vatten och pigment avspeglar livet i mikrokosmos. I utställningen visas några av konstnärens senare målningar där färgpaletten har intensifierats och formspråket rör sig mer mot det abstrakta än det figurativa.

Fauna / Lars Lerin & Bruno Liljefors
Lars Lerin är en av Sveriges mest älskade konstnärer och har blivit känd för sin mästerliga behandling av ljusdunklet. Produktiv som få skapar Lerin målningar som ger kropp åt stämningar och etsar sig fast i minnet. Ett av de viktiga spåren i Lerins mångsidiga skapande är bilder av djur. Med teknisk skicklighet och hjärtans omsorg om de oansenligaste gestaltar Lerin småfåglar, sorkar och harar. Hans känsliga akvareller visas i relation till några studier av djurmålaren Bruno Liljefors (1860–1939).

Kroppens tunna skal / Maria Nordin
”Den gamla världens kropp är släkt med kosmos. Den nya världens kropp är autonom, men ensam” skriver idéhistorikern Karin Johannisson. I gestaltningar av kroppen möts natur och kultur. Människokroppen är också utgångspunkten för Maria Nordins skapande. I hennes konst gestaltas kroppen som människans bokstavliga skal men också som en behållare för allt det som är individuellt inom oss. I utställningen presenteras Maria Nordins nyaste målningar, som visar skal och yta men handlar om att synliggöra det osynliga.

Dessutom förlängs utställningen med Jongsuk Yoons monumentala väggmålningar i museets största sal. Originalverk ur Eva Lindströms bilderböcker visas i Thordénrummet en trappa upp.

Varmt välkomna och väl mött med två meters distans och med beaktande av Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer. 


Tider


21/5 – 31/1 2021
Info
Adress: Södra Hamnen 6, 471 32 Skärhamn  
Telefon: + 46 304 60 00 80
E-post: info@akvarellmuseet.org
Till Hemsida
Service: Museibutik, kafé
Källa: Nordiska Akvarellmuseet, Bohuslän