Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseet. Foto: Emil Nordin

Adress: Frescativägen 40 114 18 Stockholm
Telefon: +46 8-519 540 00
E-Post: informationen@nrm.se
Till Hemsida
Service: Kafé, restaurang, butik
Sociala Medier: Facebook, Instagram, Twitter, You Tube


Naturhistoriska riksmuseet är en statlig myndighet och Sveriges största museum. De vill öka kunskapen om naturen och inspirera till ansvar för vår värld. Det är därför de forskar och sprider kunskap och upplevelser. När det leder till fascination och livslångt engagemang har Museet lyckats.

De naturhistoriska samlingarna innehåller fler än 10 miljoner växter, djur, svampar, miljöprover, mineral och fossil. Samlingarna är grunden för forskning och utställningar där Naturhistoriska riksmuseets ambition är att vara av världsklass. För besökarna finns elva permanenta utställningar och kupolbiografen Cosmonova som visar filmer i världens största filmformat, IMAX.


Källa: Naturhistoriska riksmuseet