Nationalmuseum - Scandinavian Design och USA, 1890–1980

Ingrid Dessau, Draperi "Manhattan", 1953. Ryssväv i huvudsakligen mörkblått i olika nyanser. Nationalmuseum. Foto: Åsa Lundén / NationalmuseumScandinavian Design och USA, 1890–1980 undersöker hur idéer och design från Norden påverkat amerikansk materiell kultur, samt omvänt, hur influenser från USA har påverkat nordisk design. Utställningen är ett samarbete mellan Nationalmuseum, Nasjonalmuseet i Oslo, Milwaukee Art Museum och Los Angeles County Museum of Art. Över 200 föremål visas på teman som utforskar migration och kulturarv, diplomati och handel, utbildning och professionella utbyten samt design för en socialt och materiellt hållbar framtid.
Tider

7/10. 2021–16/1. 2022

Info

Adress: Södra Blasieholmshamnen 2, Stockholm
Telefon: 08-519 543 00
E-Post: info@nationalmuseum.se
Till Hemsida
Service: Kafé, bokhandel, bar, konferens och restaurang
Källa: Nationalmuseum, Stockholm