Nationalmuseum - Prakturna tillverkad vid Gustavsbergs porslinsfabrik

Johan Fredrik Höckert, Vas till minne av Sveriges industrier, 1878. Foto: Viktor Fordell/Nationalmuseum.Nationalmuseum har förvärvat en så kallad prakturna med ett motiv där Moder Svea prisar svensk industri tillverkad vid Gustavsbergs porslinsfabrik. Efter att ha ropats in på en auktion i London har den nu kunnat återföras till Sverige. Förvärvet är en generös gåva av Nationalmusei Vänner med anledning av återöppnandet av Gustavsbergs Porslinsmuseum.

Prakturnan och motivet formgavs av konstnären Johan Fredrik Höckert (1826–1866) inför den stora Stockholmsutställningen i Kungsträdgården 1866 där Gustavsbergs porslinsfabrik visade upp sin rika produktion. Året därpå var urnorna med på världsutställningen i Paris och såldes sedan till en privat ägare. Det nu förvärvade exemplaret av prakturnan tillverkades till världsutställningen i Paris 1878. Urnan är 122 centimeter hög och dekoren är mycket rikt utförd av porslinsmålaren Franz Meder.

– Urnan gjordes i två exemplar som fick en frontplacering för att visa på vad Gustavsbergs porslinsfabrik förmådde göra och locka till nya beställningar. På Stockholmsutställningen 1866 får de också silvermedalj för fabrikens utmärkta varor och billiga priser. I museets samling har flera av de unika föremål som fabriken i första hand ville sälja saknats och den förvärvade urnan är ett fint exempel på det, säger Micael Ernstell, intendent konsthantverk och design på Nationalmuseum.

På livet sitter Moder Svea och prisar svensk industri med lagerkransar. Under Stockholms stadsvapen representerar en praktvas Gustavsberg. Intill skildras Bergslagens gruv- och metallindustri. Dalarna har slöjd, ur och älvdalsporfyr. De norrländska landskapen erbjuder samiskt hantverk, skog, jakt och lin. Västkusten har fiske- och textilindustri. Småland producerar glas och tändstickor, Skåne grödor och Östergötland knypplad Vadstenaspets.

År 2000 fick Nationalmuseum hela fabrikssamlingen på Gustavsberg av Kooperativa Förbundet. I samlingen ingår exempel på det mesta som fabriken tillverkade fram till nedläggningen 1993. Bland de cirka 45 000 föremålen finns hushållsporslin, konstgods, sanitetsgods samt exempel på produktionen av plast och emalj.

Nationalmuseum har inga statliga medel att förvärva design, konsthantverk och konst för utan samlingarna berikas genom gåvor och privata stiftelse- och fondmedel. Förvärvet är en generös gåva från Nationalmusei Vänner.

Inventarienummer
Johan Fredrik Höckert, Vas till minne av Sveriges industrier, 1878. NMK 133/2019.

Källa: Nationalmuseum, Stockholm