Nationalmuseum, ”Från gryning till skymning"

Anders Zorn, Musikalisk familj                  Hans Fredrik Gude, Sandviksfjorden Den 9 maj 2020 öppnar Nationalmuseums utställning ”Från gryning till skymning – nordisk konst kring sekelskiftet 1900” på Dunkers kulturhus i Helsingborg. I utställningen visas drygt 90 verk av bland annat Eugène Jansson, Carl Fredrik Hill, Anna Ancher, Carl Larsson, Bruno Liljefors, Hanna Pauli och Anders Zorn.Utställningen tar upp det som ägde rum i Norden runt förra sekelskiftet, där konstnärer reste utomlands för att måla soldränkta motiv, för att sedan återvända hem och finna det nordiska skymningsljuset.

1800-talets sista decennier var en tid av radikal utveckling i konstens Norden. Unga konstnärer tröttnade på den konservativa atmosfären vid konstakademierna där historiemåleriet värderades högst. Man tröttnade också på undervisningen, som upplevdes som för grundlig och utdragen. En efter en sökte sig flera av de mest begåvade eleverna utomlands, i de flesta fall till Frankrike och Paris. Här upplevde man plötsligt frihet. Inte minst de kvinnliga konstnärerna mötte långt bättre villkor i Paris än hemma i Norden.
Långt borta från historiemåleriets artificiella bildvärld kunde man nu rikta blicken mot verkligheten, men med samma inlevelse och allvar som tidigare. I Frankrike slogs man av den så kallade naturalismen, där konstnärerna målade realistiska motiv i skarpt ljus.

Med blicken mot verklighetenUtställningen inleds med verk av nordiska konstnärer i Frankrike. Flera av dem visades på den årliga Salongen i Paris under 1880-talet. Det är porträtt av konstnärskamrater på väg upp – unga och till bredden fyllda av självförtroende. Det är landskap målade med en blick och penselföring som såg man naturen för första gången. Det är även personliga minnesintryck, målade i liten skala men skarpa och intensiva.

Norden i nytt ljusI utställningens nästa del visas verk med nordiska motiv, av konstnärer som vistats i utomlands och återvänt för att se hemlandet med nya ögon. Lövskog blev barrskog och Villerville blev Skagen. Samtidigt etablerades den bildkonst som kom att kallas för Nordic Light och som betraktas som särskilt nordisk. Publiken delades i ett konservativt och i ett modernt läger. Den här var ju den tidens moderna konst som tveklöst fick konsekvenser för den nordiska bildkonsten.

1890-talets skymning – en tid av mörker som format bilden av Norden?Omkring 1890 började man efterlysa en mer tydligt nationell nordisk konst. Röster höjdes för att få konstnärerna att återvända hem. I Sverige kan man beskriva utvecklingen som från gryning och dagsljus till skymning och kvällsljus. Så skedde exempelvis med landskapsmåleriet men även metaforiskt inom porträttkonsten, som blev mer introvert. I det följde man utvecklingen i Frankrike och vurmen för ursprungskulturer samt intresset för psykologiska dimensioner. I Sverige blev Paul Gauguin en viktig inspirationskälla, vilket man ser exempel på i 1890-talsdelen av utställningen.
Så bland annat i fallet Varbergsskolan, där det nordiska landskapet blev utgångspunkten för ett nytt bildspråk.

Utställningen avrundas med en serie skymningsmotiv. Det blir interiörer med umgänge runt bord med levande ljus, till Eugène Janssons suggestiva vyer från Stockholm. Litteraturen var nu som tidigare en viktig ingång till bildkonsten. I Sverige rörde sig till exempel Strindberg i staden på ett sätt som för tankarna till Charles Baudelaire och Émile Zola.

Utställningen är ett samarbete med Nationalmuseum och som visas i en något annan form fram till 19 april på Nationalmuseum Jamtli i Östersund.
I det sammanhanget säger Susanna Pettersson, överintendent på Nationalmuseum: "Nationalmuseum är ett museum för alla. Det betyder att konsten ska nå ut till så många som möjligt och för att nå målet vill vi utveckla vår regionala verksamhet."
Med Från gryning till skymning blir Dunkers kulturhus i det här fallet den sydliga representanten för Nationalmuseums ambitioner.

Källa: Nationalmuseum, Stockholm