Moderna Museet - Zvi Goldstein

Zvi Goldstein, Reconstructed Memories Lariam B, 2001-2005 © Courtesy, the artist and Daniel Marzona, BerlinVårens stora utställning presenterar Zvi Goldstein (född 1947) som under lång tid har arbetat med att förlägga fokus för den samtida konsten till områden som historiskt förknippats med västvärldens periferier. Zvi Goldstein föddes i Rumänien men är sedan slutet av 1970-talet bosatt i Jerusalem, en plats som han ser som sin konstnärliga och intellektuella hemvist.
Utställningen lyfter fram Zvi Goldsteins unika konstnärliga uttryck som innefattar en mångfald av teoretiska perspektiv, såsom diskussioner kring klimat, botanik, etnografi och eskatologi. Utställningen kombinerar verk från de senaste decennierna med en ny storskalig installation som visas här för första gången


Tider

27/3 2021 - 29/8  2021

Info

Adress: Ola Billgrens plats 2-4, 211 29 Malmö

Telefon:040-685 79 37

E-Post: Till Hemsida

Service: Kafé, restaurang, butik


Källa: Moderna Museet. Skåne, Malmö