Moderna Museet - Mannen med det blå ansiktet

Harald Giersing, Självporträtt, 1926 Foto: Prallan Allsten/Moderna Museet 


Mannen med det blå ansiktet lyfter fram Moderna Museets rika samling och presenterar tongivande konstnärskap som under 1900-talets första decennier deltog i en dynamisk förnyelse av konsten. Utställningen visar nyckelverk av Edvard Munch, Ernst Ludwig Kirchner, Helene Schjerfbeck, Vera Nilsson, Wassily Kandinsky, Henri Matisse, Tora Vega Holmström och många fler. Gemensamt för de medverkande konstnärerna är deras experimentella utforskande av färgens, linjeföringens och kompositionens möjligheter att uttrycka olika känslotillstånd, stämningar och existentiella funderingar. Det naturalistiskt avbildade upplevdes inte längre tillräckligt intressant, istället ville man närma sig själslivets inre dimensioner och nå fram till en djupare upplevelse av verkligheten.   


Tider

27/3  2021 - 30/1  2022

Info

Adress: Ola Billgrens plats 2-4, 211 29 Malmö
Telefon: 040-685 79 37
E-Post:
Till Hemsida
Service: Kafé, restaurang, butik


Källa: Moderna Museet. Skåne, Malmö