Moderna Museet - Laurie Anderson

Laurie Anderson, United States Part 1-4, 1983 Performance Brooklyn Academy of Music (BAM), New York. Foto: John B. Cavanagh © Laurie Anderson 


Hösten 2021 presenterar Moderna Museet en utställning med Laurie Anderson (född 1947) – en legendarisk gestalt inom amerikansk avantgarde-konst, experimentell musik och independentkultur. Sedan genombrottet i mitten av 1970-talet med verk inom performance och video, är Laurie Anderson idag lika etablerad som författare, kompositör och filmskapare. Lyssnande, språk och berättande är viktiga utgångspunkter i hennes gränsöverskridande arbete, som spänner mellan filosofiska och personliga utsagor och aktivistiska inlägg i brännande politiska frågor – däribland den oväntade världshiten O Superman (1981) om gisslankrisen i Iran, eller installationen Habeas Corpus (2015) om Guantánamo. En annan central drivkraft är utvecklandet av nya uttrycksformer och medier. I sin mest omfattande soloutställning hittills i Europa kommer Laurie Anderson att pröva förutsättningarna för hur en berättelse gestaltas i museets salar. Tidiga verk möter nya produktioner i en reflektion över tid och varande, tystnad och larm.


Tider

9/10 2021 – 20/2  2022

Info

Adress: Skeppsholmen, Stockholm. Huvudentré: Exercisplan 4.
Telefon: +46 8 5202 3500
E-Post:
Till Hemsida
Service: Kafé, restaurang, bibliotek, butik


Källa: Moderna Museet. Stockholm