Moderna Museet - Konst och fotografi runt sekelskiftet 1900

Ferdinand Flodin, Porträtt av en ung dam, 1922


Utställningen tar avstamp i Moderna Museets och Nationalmuseums rika samlingar av konst och fotografi och sträcker sig från 1800-talets slut fram till det första världskriget. Under denna period var piktorialismen den stil som många av de mest framträdande fotograferna verkade inom och stilen uppkom med inspiration från impressionism, symbolism och naturalism. Piktorialism blev den första internationella konstfotoströmningen och hade många aktiva medlemmar runt om i Europa och USA. Sverige befann sig i utkanten av denna rörelse, men stilen fick fäste även här och hade flera betydande utövare från både amatör- och yrkesfotografiskt håll. Inom måleriet var denna period en brytningstid mellan de mer konservativa kretsarna vid konstakademierna och de yngre konstnärerna som reste utomlands och inspirerades till ett friare sätt att måla. Utställningen kommer att lyfta fram verk av både framträdande fotografer och målare från perioden.

Tider

9/10 2021 – 20/2 2022

Info

Adress: Skeppsholmen, Stockholm. Huvudentré: Exercisplan 4.
Telefon: +46 8 5202 3500
E-Post:
Till Hemsida
Service: Kafé, restaurang, bibliotek, butik


Källa: Moderna Museet. Stockholm