Moderna Museet - Hilma af Klint – Konstnär, forskare, medium

Hilma af Klint, Erosserien, nr 8, 1907 © Stiftelsen Hilma af Klints Verk Hilma af Klint – Konstnär, forskare, medium
 är en omfattande presentation av konstnärens arbete i en utställning som med cirka 230 verk tar hela museibyggnaden i anspråk. Med tanke på det stora intresse som visats för att ta del av Hilma af Klints konstnärskap, och för att ge fler möjlighet att besöka utställningen, är den förlängd fram till 21 februari 2021.


Tider

  - 21/2   2021

Info

Adress: Ola Billgrens plats 2-4, 211 29 Malmö
Telefon: 040-685 79 37
E-Post:
Till Hemsida
Service: Kafé, restaurang, butik


Källa: Moderna Museet. Skåne, Malmö