Moderna Museet

Moderna Museet. Av LittleGun - Eget arbete, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10792122
Adress: Ola Billgrens plats 2-4, 211 29 Malmö
Telefon: 040-685 79 37
E-Post:
Till Hemsida
Service: Kafé, restaurang, butik
Sociala Medier: Facebook, Instagram, Twitter, You Tube


Sedan december 2009 finns Moderna Museet på två platser – i Stockholm och i Malmö. Moderna Museet Malmö inryms i en av Malmös vackraste byggnader, John Smedbergs elektricitetsverk från 1901. Den är tillbyggd med en modernare, orange byggnad signerad Tham Videgård Arkitekter och som blivit Moderna Museet Malmös signum
Källa: Moderna Museet. Skåne