Moderna Museet

Moderna Museet. Av Holger.Ellgaard - Eget arbete, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7649717 

Adress: Skeppsholmen, Stockholm. Huvudentré: Exercisplan 4.
Telefon: +46 8 5202 3500
E-Post:
Till Hemsida
Service: Kafé, restaurang, bibliotek, butik
Sociala Medier: Facebook, Instagram, Twitter, You Tube


Moderna Museet är ett av världens ledande museer för modern och samtida konst. 1958 invigdes museet då den moderna konsten från 1900-talets början samt fotografier från 1840 och framåt, flyttades från Nationalmuseum till en tidigare militär exercishall på Skeppsholmen i Stockholm.

Den nuvarande museibyggnaden stod klar 1998, vägg i vägg med det gamla museet, och är ritad av den spanske arkitekten Rafael Moneo. Sedan 2009 finns Moderna Museet även i Malmö.


Källa: Moderna Museet