Mjellby konstmuseum - All denna jävla lycka

Mjellby Konstmuseum, Fotograf: Patrik Leonardsson


Utställningen är en samproduktion som visas på Mjellby konstmuseum, Uppsala konstmuseum, Norrköpings konstmuseum och Konstmuseet i Skövde under 2021/2022.

Konstnären Anna Sjödahl tar i sitt konstnärskap ofta avstamp i vardagslivet - dess problematik eller dess drömmar. Genom konsten ifrågasätter Sjödahl normer och samhällets konventioner, ofta med en viss underton av humor. Utställningen lyfter Anna Sjödahls viktiga gärning för konsthistorien och visar en bred bild av ett rikt konstnärligt uttryck.

Om konstnären:
Anna Sjödahl (1934-2001) har stor betydelse för den svenska konsthistorien. I sin konst och sitt liv kombinerade hon en klassisk skolning med en vilja till anarkistiskt uppror och politiskt engagemang. Hennes konst skildrar ofta frågor kring feminism, motsättningar mellan kvinnligt och manligt, natur och kultur samt vetenskap kontra sinnlighet.


Tider

13 februari - 16 maj 2021

Info
Adress: Mjellby Konstmuseum, 305 91 Halmstad
Telefon: 035-13 71 95
E-Post: mjellby.konstmuseum@halmstad.se
Till Hemsida
Service: kafé       
Källa: Halmstads Kommun, Mjellby Konstmuseum, Halland, Mjellby