Medeltidsmuseet

Foto: Alexander Mahmoud


Medeltidsmuseet skildrar stadens uppkomst och tillväxt. Museet är uppbyggt kring tre fasta fornlämningar som grävdes fram vid den stora arkeologiska undersökningen vid Riksdagen 1978–1980. Medeltidsmuseet har fri entré och är en del av Stockholms stads kulturförvaltning. 

Info
Adress: Strömparterren 3, 111 30 Stockholm
Telefon: 08-508 316 20 
E-Post: medeltidsmuseet@stockholm.se 
Till Hemsida
Service: Butik
Källa: Stockholms Stad, Stockholm, Medeltidsmuseet