Medeltidsmuseet

Medeltidsmuseet. Foto: Alexander Mahmoud

Adress: Strömparterren 3, 111 30 Stockholm
Telefon: 08-508 316 20
E-Post: medeltidsmuseet@stockholm.se
Till Hemsida
Service: Butik
Sociala Medier: Facebook, Instagram

Medeltidsmuseet skildrar stadens uppkomst och tillväxt. Museet är uppbyggt kring tre fasta fornlämningar som grävdes fram vid den stora arkeologiska undersökningen vid Riksdagen 1978–1980. Medeltidsmuseet har fri entré och är en del av Stockholms stads kulturförvaltning.

Källa: Medeltidsmuseet