Malmö Konstmuseum - Sustainable Societies

Still from 'Reclaiming Vision', Marjolijn Dijkman & Toril Johannessen Foto: Malmö Konstmuseum


Konst som katalysator för förändring – ett samarbete mellan Malmö Konstmuseum och EXPO Chicago, USA. Utställningen Sustainable Societies for the Future utgår från en av vår tids mest komplexa och brådskande utmaningar – att skapa trygga, inkluderande och hållbara samhällen. I utställningen medverkar 23 konstnärer och konstnärsgrupper med verk som uppmuntrar till dialog och engagemang i lokalt och globalt angelägna hållbarhetsfrågor. Från foto och videoverk till skulptur och performance.

Hur skapar vi nya idéer och handlingar för en hållbar värld? Hur kan konst främja förändringsarbete och anpassning till ett mer hållbart sätt att leva?


I utställningen lyfts tre dimensioner av hållbarhet – de ekologiska, de sociala och de ekonomiska perspektiven – för att visa på hur de olika delarna samverkar med varandra. Hur hanterar vi ekosystemet på ett rättvist och långsiktigt sätt? Hur kan vi skapa ett samhälle där de mänskliga rättigheterna respekteras? Och hur ser vi till att tillgodose de grundläggande behoven i förhållande till jordens begränsade resurser, utan att det medför negativa konsekvenser för varken människor, växter, djur eller planeten?


Konstnärerna i utställningen kommer från Norden och USA. Tillsammans för de en dialog om hur konst kan inspirera till socialt engagemang för en bättre gemensam framtid genom att skapa nya sätt att se, tänka, tro och agera. 


Sustainable Societies for the Future är ett samarbete mellan Malmö Konstmuseum och EXPO Chicago, The International Exposition of Contemporary & Modern Art. Utställningen genomförs inom ramen för ART 2030, en ideell förening som förenar konst med Agenda 2030 och FNs 17 globala mål för hållbarhet.


Under utställningsperioden kommer borggården på Malmöhus Slott tas i besittning av av konst- och forskningskollektivet (P)Art of the Biomass samt konstnärerna Janna Holmstedt & Malin Lobell. Här kommer ett konst- och odlingsprojekt om människans ansträngda men obrytbara band till naturen växa fram, kallat Fyra systrar för Plantroposcen.


Sustainable Societies for the Future inleds redan 22 januari med seminariet Museums as Catalysts for Change, även det i samarbete med EXPO Chicago. Internationella talare anslutna till museer och konstinstitutioner kommer tillsammans med konstnärer, forskare och aktivister diskutera museernas förändrade roller och ansvar, i förhållande till de utmaningar vi står inför. Seminariet pågår klockan 15-18 den 22/1 och är en utmärkt introduktion till utställningen.Tider
1 februari – 23 maj 2021
Info

Adress: Malmöhusvägen 6
Telefon: 040-34 10 00
E-Post: malmokonstmuseum@malmo.se
Till Hemsida
Service: Kafé, Butik, restaurang


Källa: Malmö Museer, Skåne