Malmö Konstmuseum - Alkemistens Laboratorium

Alkemistens Laboratorium-David Stjernholm-Willumsens Museum


Utställningen Alkemistens Laboratorium tar avstamp i alkemin där vetenskap, konst och magi existerar sida vid sida. I tre olika laboratorier bjuds besökaren in att utforska, upptäcka och skapa. Det är en sinnlig utställning där konst, vetenskap och magi blandas med fiktion och fakta. En ögonöppnare för nya överraskande sidor av världen.

Grunden för alkemin, en mer än 2000 år gammal vetenskaplig och filosofisk praktik, var att framställa guld från mindre kostsamma metaller. Men där fanns också en önskan om att öppna dörren till de mer oförklarliga sidorna av världen. Alkemin förknippas ofta med hemliga verkstäder och svart magi, men det handlar lika mycket om att försöka förstå kärnan i naturens element och den har lagt en betydelsefull grund för den moderna vetenskapen.

Alkemistens Laboratorium är en nytänkande och annorlunda konstutställning som framförallt riktar sig till barn och nyfikna i alla åldrar. Här får stora som små besökare ta del av skapelseprocessen genom att måla, teckna och lyssna till ljudspel. Ett samarbete mellan Malmö Konstmuseum och Malmö Museer.

Cecilia Westerberg

Cecilia Westerberg (f 1967) är en dansk konstnär som ofta arbetar med platsspecifika och research-baserade projekt. Likt en arkeolog gräver hon sedan fram historier från forna tider som sedan omvandlas till bilder, animationer och andra objekt som speglar vår samtid.

Inför Alkemistens Laboratorium reste Westerberg runt i Italien för att samla material och inspiration från naturhistoriska museer och gamla manuskript skrivna av alkemister. Utställningen är gjord i samarbete med utställningsarkitekten Stine Friese. Ljudhistorierna är gjorda av Rikke Houd.

Cecilia Westerberg är utbildad vid Chelsea Collage of Art & Design i London och har ställt ut såväl i Norden som internationellt.


Källa: Malmö Museer, Malmö Konstmuseum, Skåne, MalmöTider


19/9 – 24/1 2021

Info

Adress:  Malmöhusvägen 6
Telefon: 040-34 10 00
E-Post: malmokonstmuseum@malmo.se
Till Hemsida
Service: Kafé, Butik, restaurang