MALMÖ KONSTHALL, Luca Frei

LUCA FREI 6.6–30.8 PÅ MALMÖ KONSTHALL
Malmö Konsthall öppnar sin stora sommarutställning med Luca Frei den 6 juni. Utställningen Från dag till dag är konstnärens hittills mest omfattande och överblickar närmare tjugo års verksamhet. Den inkluderar flera verk som aldrig tidigare visats i konstnärens nuvarande hemstad Malmö och sammankopplar design, hantverk, arkitektur, akustik och musikhistoria med Freis praxis som visuell konstnär.


OM UTSTÄLLNINGEN:

Luca Frei är född 1976 i Lugano, Schweiz. Sedan 2000 är han bosatt och verksam i Malmö. Soloutställningen Från dag till dag är Luca Freis hittills största och presenterar en bred och mångfasetterad produktion baserad på teckning, collage, måleri, skulptur, installation och fotografi. Trots en internationell utställningskarriär och många uppdrag i Malmö och Sverige har en stor separatutställning hittills saknats. Utställningen öppnar för allmänheten lördagen den 6 juni och pågår till den 30 augusti.

Luca Frei bygger ofta sina verk kring en historia – ett citat, en bok eller fotografier – och många av verken i utställningen erbjuder referenser till poeter, musiker och andra inspiratörer vars konstnärskap lyfts fram och vävs samman med Freis egen historia.Känslan av inkluderande omfattar också betraktaren som bjuds in till interaktion med vissa av verken genom lekfulla, performativa inslag. I utställningen kan man som besökare till exempel lämna meddelanden, flytta objekt eller arrangera om vissa installationer. Tiden som betraktaren spenderar med verken sätts i fokus, tillsammans med relationen mellan kroppen och arkitekturen.

Luca Freis arbete har ofta tagit sin utgångspunkt i modernismen. Det syns både i hans intresse för den funktionella och symboliska potentialen i former och objekt, och i lusten att lyfta fram individer ur modernismen genom att utforska deras formspråk. Också Bauhausrörelsen grundläggande idéer om att förena konst, skulptur, arkitektur och design kan ses som en inspirationskälla i Freis konstnärskap.

– Luca Frei representerar en unik verksamhet bland konstnärer i Sverige. Samtidigt tillhör han en generation av konstnärer födda på 1970-talet som under de senaste tjugo åren på olika sätt bidragit till att flytta fram Malmös position som en växande konststad, säger konsthallschef Mats Stjernstedt.

Vid två tillfällen återskapar Luca Frei Simone Fortis performance See Saw (1960) tillsammans med tre lokala dansare från gruppen Nya rörelsen. Performancen visas första gången på öppningsdagen den 6 juni kl 14.30 och andra gången när utställningen stänger, den 30 augusti samma tid. Verket ägs av The Museum of Modern Art (MoMa), New York, och uppfördes för första gången i Luca Freis regi på Moderna Museet 2015.

Till Luca Freis utställning lanserar Malmö Konsthall också en audio-guide. Via appen A guided tour kan våra besökare få guidade visningar av aktuella utställningar på svenska och engelska, framöver också på flera språk. Även utställningskatalogen är utformad som en guide, verken presenteras ingående baserat på intervjuer med Luca Frei.

Källa: Malmö Stad