Lunds Konsthall

Lunds konsthall har som målsättning att vara en betydande aktör inom den internationella samtidskonsten. Utställnings- och programverksamheten eftersträvas att hålla hög internationell och professionell klass. 

Lunds konsthall producerar fyra till fem utställningar om året. I de flesta fall är detta unika utställningar som skapas av konsthallen. 

Utställningarna har genom åren haft en internationell prägel, men samtidigt varit förankrade i det lokala, precis som universitetsstaden Lund själv. Konsthallen har fri entré och en central placering vid ett av stadens största torg, Mårtenstorget. Varje år besöker 70 000 eller fler konsthallen.    Info

Adress: Mårtenstorget 3, 223 51 Lund
Telefon: 046-359 52 95
E-post: lundskonsthall@lund.se
Till Hemsida
Service:
Källa: Lunds Konsthall, Lund, Skåne