Lidköpings Konsthall, Klara Kristalovas

Klara Kristalovas fantastiska skulpturer och teckningar för tankarna till sagor, myter och drömmar men det finns alltid en dubbelhet i verken med en mörk underton. I hennes bildvärld återfinns en blandning av oskuldsfullhet och utsatthet med unga kvinnor som återkommande motiv. Klaras verk handlar ofta om transformation, att genomgå en förvandling från något till något annat. Hennes konst tar avstamp i väsentligheterna, livet och döden, kärleken och sorgen.

Klara Kristalova föddes 1967 i Prag och är i dag bosatt i Norrtälje. Hon är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och är en av dom ledande internationella samtidskonstnärerna inom den keramiska konsten.

Utställningen pågår mellan 13 juni -22 augusti. På grund av det rådande läget med Corona-viruset kommer Lidköpings konsthall inte att anordna någon vernissage i anslutning till öppningen av utställningen.

Källa: Lidköpings Konsthall

Till Lidköpings Konsthall